lørdag 24. juli 2010

Tilbakeslag -


Vår største heder
består ikke i
at vi aldri faller,
men i
at vi reiser oss
hver gang vi faller.(Ralph Waldo Emerson)

3 kommentarer: