onsdag 24. februar 2010

Grobunn -


Det du fokuserer på, tiltar.

Eller sagt på en annen måte:
Det du gir oppmerksomhet vokser.

Hvis du fokuserer på det som er vondt, og som du ikke ønsker, får du mer av akkurat dette, slik at det føles enda vondere.

Men hvis du isteden fokuserer på hvordan du ønsker at ting skal være, vil du få mer av det.


(Lise Eie)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar